DỰ ÁN NHÀ MÁY ACE ANTENNA HÀ NAM

icon1

Quy mô

icon2

Tiến độ

2019

DỰ ÁN NHÀ MÁY AUTONIC VNM

icon1

Quy mô

icon2

Tiến độ

11/2019 - 3/2020

DỰ ÁN NHÀ MÁY ANAM ELECTRONIC VIETNAM

icon1

Quy mô

icon2

Tiến độ

4/2018 - 9/2018

DỰ ÁN NHÀ MÁY SAWADA GIAI ĐOẠN 1

icon1

Quy mô

icon2

Tiến độ

1-9/2020

DỰ ÁN NHÀ MÁY HANWHA AERO ENGINES

icon1

Quy mô

icon2

Tiến độ

2017

Dự án mẫu 2

icon1

Quy mô

515,276 m2
icon2

Tiến độ

05/2023 - 04/2024