DỰ ÁN NHÀ MÁY PRETTY VINA

icon1

Quy mô

icon2

Tiến độ

5/2021- 2/2022

DỰ ÁN NHÀ KHO THÔNG MINH C&G

icon1

Quy mô

icon2

Tiến độ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM TỪ PLASTIC(PE, PP, HD…)

icon1

Quy mô

15.000 m2
icon2

Tiến độ

10/2023 – 3/2024

Dự án Nhà máy OHTSUKA giai đoạn 2

icon1

Quy mô

icon2

Tiến độ

Tháng 11/2019 - tháng 5/2020

Nhà ở cho thuê FAMILLE Giai đoạn 2

icon1

Quy mô

icon2

Tiến độ

2020-2021

Dự án Nhà máy Kortek Vina

icon1

Quy mô

icon2

Tiến độ

Tháng 5/2019- tháng 11/2019