NGUỒN NHÂN LỰC

Ở Việt Phát, chúng tôi tin rằng, nhân lực luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng và là yếu tố chủ chốt quyết định đến sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Khách hàng vừa là áp lực, nhưng cũng là động lực cho đội ngũ nhân sự của Việt Phát trau dồi, học hỏi, sáng tạo không ngừng nghỉ từng ngày để thích ứng với những biến đổi của thị trường Xây dựng hiện nay.

TỔNG NHÂN SỰ

 • Khối văn phòng
  icon
 • Khối nhà máy
  icon
 • Khối công trường
  icon
 • Công nhân
  icon

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

“Chất lượng” luôn là trụ cột quyết định sự tổn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hiểu được điều đó, Việt Phát đã và đang từng ngày cải tiến và áp dụng những quy chuẩn, hệ thống quản lý tiên tiến nhất, nhằm đáp ứng mọi yêu cầu hàng đầu của khách hàng cũng như củng cố sức mạnh nội tại trong công ty.

“Trao chất lượng, Nhận niềm tin” và sự hài lòng của khách hàng luôn là tôn chỉ cao nhất trong chất lượng sản phẩm dịch vụ mà Việt Phát chúng tôi cung cấp khi sử dụng hệ thống quản lý trên nền tảng công nghệ 4.0 hiện nay.